Tulkkaus

Mitä on tulkkaus?
Tulkkauspalveluita tarvitaan usein tilanteissa, jossa eri kieltä ja kulttuuria edustavat henkilöt pyrkivät kommunikoimaan toistensa kanssa. Käytännössä tulkkaustilanteessa osapuolina ovat tulkattava puhuja, tulkki ja kuulija. Tulkkaustilanteita on monenlaisia ja tulkkauspalveluita onkin mahdollista hankkia esimerkiksi neuvottelutilanteisiin, konferensseihin, kokouksiin, messuille tai vaikka tehdaskäynneille. Tulkkaus vaatii koulutetun ja ammattitaitoisen tulkin, jotta tulkkaustilanteessa tulkki osaisi mahdollisimman tarkasti toistaa tulkattavan henkilön viestinnällisen sisällön kuulijalle.

Tulkkauksen keskeisimmät piirteet
Tulkkauspalveluiden keskeisin ominaisuus on, että henkilöt voivat kommunikoida omalla äidinkielellään. Tällöin henkilöiden viestintä on sujuvaa ja asiasisältö välittyy onnistuneesti kuulijalle. Ilman tulkkia vieraan kielen haasteet saattavat vääristää viestiä.

Tulkkausmenetelmät
Tulkkaus voidaan jakaa muutamaan tulkkausmenetelmään. Näitä on esimerkiksi konsekutiivitulkkaus, kuiskaustulkkaus ja simultaanitulkkaus.

  • Konsekutiivitulkkauksessa tulkki ja puhuja vuorottelevat. Tulkki kääntää muutaman minuutin mittaisen viestin esimerkiksi muistiinpanojensa avulla.
  • Kuiskaustulkkauksessa tulkki kuiskaa viestin kuulijalle tai pienelle kohderyhmälle. Oleellista on, että kuulijat ovat lähellä tulkkia.
  • Simultaanitulkkauksessa puhuja ja tulkki viestivät samaan aikaan. Tulkki tulkkaa puhetta hieman puhujaa jäljessä.
Kategoria(t): Palvelut, Työ ja yritykset Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.