Oppisopimus

oppisopimusOppisopimus kasvattaa suosiotaan. Kyseessä on koulutusmuoto, jossa opiskelu on hyvin käytännönläheistä – opiskelija työskentelee yrityksessä, jossa palkallinen työharjoittelu on järjestetty työnantajan toimesta.

Ammattioppilaitoksen kontolle jää yleensä teoriaopetus, mutta yleisesti ottaen teorian osuus on oppisopimusopiskelijoilla varsin lyhyt.

Oppisopimuskoulutuksella tähdätään ammatilliseen perustutkintoon tai näyttötutkintoon.

Oppisopimukseen on mahdollisuus 15-vuotta täyttäneillä. Opiskelija on tällöin työsuhteessa työnantajaansa ja saa siis siitä palkkaa. Jos käytännön opiskelua täydentävä teoriaosuus on järjestetty muun kuin yrityksen puolesta (on harvinaista, että yritys pystyisi sen järjestämään), maksetaan opiskelijalle päivärahaa menetettynä työansiona.

Oppisopimus opiskelijan kannalta

Opiskelijan kannattaa harkita oppisopimusta, jos…

  • on suorittanut kouluasteen tutkinnon ja haluaa opistoasteelle
  • ammatillinen peruskoulutus puuttuu
  • puuttuu muodollinen pätevyys
  • tulee eteen tarve kouluttautua uuteen ammattiin
  • haluaa muuten vain todistuksen ammattitaidostaan.

Oppisopimusopiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus TES:n mukaiseen palkkaan ja muihin työsuhteen normaaleihin etuisuuksiin.

Opetuksen tulee olla maksutonta, ja teoriaopetuksesta tulee saada päivärahaa menetettynä työansiona.

Matkakustannukset ja majoitus voidaan opiskelijalle korvata opiskelupaikkakunnasta riippuen.

Velvollisuutena on suorittaa työnantajan ohjauksen ja valvonnan alaisena annetut työtehtävät asiallisella tavalla ja osallistua teoriakoulutukseen, jotta käytännön puolikin sujuisi.

Oppisopimus työnantajan kannalta

Työnantajan kannattaa harkita oppisopimuskoulutuksen järjestämistä, jos…

  • työntekijöiden työtehtävät vaativat erityistä lisäkoulutusta
  • henkilöstöä täytyy kouluttaa uudenlaisiin työtehtäviin
  • työmarkkinoilta löytyy vaikeasti riittävän koulutuksen saaneita työntekijöitä
  • on tarve työvoimalle tulevaisuudessa, mutta jolta ei heti vaadita käytännön tai tiedon taitoja.

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Teoriapuolinen koulutus on yritykselle maksutonta, ja yrityksen kuuluu maksaa opiskelijalle TES:n mukaista palkkaa.

Opiskelijalle tulee nimetä kouluttaja, joka vastaa tämän oppimisen ohjauksesta ja työtehtäviin kouluttamisesta.

Työnantajan kuuluu pitää huolta siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan teoriaopetukseen opiskeluohjelman mukaisesti.

Koulutuksen päätteeksi on työnantaja velvollinen antamaan opiskelijalle todistuksen, joka arvioi hänen oppimistaan.

Kategoria(t): Opiskelu ja koulutus. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *