Opasteet kuntoon

http://www.dreamstime.com/stock-images-health-safety-warning-sign-image23056154Kiinteistön turvallisuudesta voidaan varmistua tekemällä kunnolliset suunnitelmat mahdollisten ongelmatilanteiden varalta ja kiinnittämällä kiinteistön seinälle kunnolliset, ajan tasalla olevat ja ajan tasalla pidettävät opasteet.

Henkilö- ja paloturvallisuuskartoitus

Ammattilaisen tekemä henkilö- ja paloturvallisuuskartoitus on samalla vapaaehtoinen palotarkastus, jossa koko kiinteistön erilaisiin palo- ja pelastusturvallisuusasioihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Kartoituskierroksella kerätään arvokasta tietoa pelastussuunnitelmaa varten ja samalla kootaan kehitysehdotuslista, jonka avulla turvallisuutta voidaan parantaa. Kierroksesta tehdään taloyhtiölle kirjallinen henkilö- ja paloturvallisuusraportti, johon on koottu kiinteistön kuvaus, turvallisuustekniikka, parannusehdotukset sekä havainnollistavat valokuvaliitteet. Raportti liitetään osaksi pelastussuunnitelma, joka on yksilöllisesti suunnattu kiinteistön tarpeita varten.

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma ja asianmukaiset opasteet ovat olennainen osa jokaisen kiinteistön toimintaa. Tiedon saatavuuden kannalta on järkevää liittää kaikki kiinteistöä koskeva tieto samaan järjestelmään. Pelastussuunnitelman ylläpito on helppoa, kun nimetyn turvallisuusorganisaation sekä kiinteistön ylläpitoon liittyvien henkilöiden yhteystiedot löytyvät kootusti.

Pelastussuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Avun saapuminen voi onnettomuustilanteissa kestää pitkäänkin, joten taloyhtiössä on osattava toimia tehokkaasti ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Vaikka valmiit pohjat voivat auttaa pelastussuunnitelman laadintaa, on tärkeää, että pelastussuunnitelmaa ei laadita sellaisten mallien mukaan, jotka eivät sovellu rakennukseen. Paras asukas- ja kiinteistöturvallisuus saavutetaan, kun pelastussuunnittelu tehdään aidossa yhteistyössä kiinteistön asukkaiden ja toiminnanharjoittajien kanssa. Itse tekemällä keskitytään juuri kyseisen kiinteistön oleellisiin, arjen turvallisuutta palveleviin tarpeisiin. Jos pelastussuunnitelman teko ulkoistetaan, on tärkeää huolehtia suunnitelman perehdyttämisestä hallitukselle, asukkaille ja muille sitä tarvitseville.

Turvallisuusopaskartat ja kohdekortit

Kiinteistöturvallisuusasioiden kouluttaminen kiinteistön eri käyttäjätahoille konkreettisesti luo ja ylläpitää hyvää turvallisuuskulttuuria. Kiinteistön eri kerroksiin sijoitettavat turvallisuusopaskartat ovat konkreettinen tapa tuoda turvallisuusvarusteiden sijoittelu ja poistumisreitit kaikkien tietoon.

Kehittyneiden kohdekorttien avulla alueellisen pelastuslaitoksen käyttöön pystytään välittämään selkeämmin pelastustoiminnan kannalta oleellista tietoa.

Nämä opasteet kannattaa esitellä kiinteistöön muuttaville tai siellä työskenteleville jo alkuunsa. Onnettomuudet nimittäin eivät yleensä koskaan osu otolliseen aikaan.

Hädän hetkellä on sitten helppo tarkistaa opastaululta, miten toimitaan oikeaoppisesti. Näin vältytään pahimmilta vahingoilta, ja toiminta sujuu tehokkaasti ja saumattomasti. Yleensä onnettomuuden koittaessa ei nimittäin ole aikaa jahkailla.

Kategoria(t): Tekniikka, Työ ja yritykset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *