Pneumatiikkaohjaus sekä proportionaaliohjaus koneautomaatiossa

Pneumatiikka

Pneumatiikka on tärkeää nykyajan koneautomaatiossa. Tämä ilman välityksellä tapahtuva tehonsiirto mahdollistaa monien laitteiden, koneiden ja tehtaiden toiminnan. Yleensä paineilmaa käytetään työkaluissa tai toimilaitteissa, mutta sen paineistettua olomuotoa tai virtausnopeutta voidaan käyttää myös muutoinkin alipainetekniikassa. Parhaiten paineilma sopii laitteisiin ja toimintoihin, joissa liikeradan täytyy tapahtua aina äärilaidasta toiseen.

Proportionaaliohjaus

Proportionaaliohjaus on sitä, että data jota syötetään prosesseihin, on suoraan yhteydessä siihen, että mitä tuotosta syntyy. Prosessin panoksessa on jokin tietty tavoitearvo ja prosessia myös mitataan reaaliaikaisesti kohti tavoitearvoa. Tavoitearvo voi olla esimerkiksi paine, voimataso tai paikka. Proportionaaliohjauksessa se tulos, joka prosessiohjauksessa on saatu, voi olla mikä vain arvo tietyllä välillä, kun ulostulevaa ilmaa pystytään säätämään koko liikealueella haluttuun asemaan. Hyvä esimerkki tästä on sylinteri, joka on mahdollista laittaa mihin tahansa kohtaan välillä auki ja kiinni. Kun käytetään proportionaaliohjausta, niin kustannustehokkuus säilyy sekä systeemeistä tulee joustavia ja dynaamisia. Proportionaaliohjausta on myös helppo käyttää sekä muokata. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Tekniikka | Jätä kommentti

Maalämpö on yhä suositumpi lämmitysmuoto

Maalämpö on Suomessa yhä suositumpi lämmitysmuoto. Maalämpö soveltuu kodin lämmittämisen lisäksi myös käyttöveden lämmittämiseen.

Maalämpö on luonnon energiaa ja se on uusiutuva energianlähde. Se on energiaa, mikä on suurimmalta osin peräisin auringosta ja mitä on varastoitunut maaperään tai vesistöön. Pieni osa maaperään varastoituneesta energiasta on peräisin myös maapallon ydinlämmöstä. Maalämpö ei tule loppumaan koskaan, eivätkä siihen vaikuta markkinatilanne tai mitkään muutkaan maailmalla tapahtuvat asiat. Maalämpölämmittäjä siis on melkein riippumaton esimerkiksi sähkön tai öljyn hinnan kallistumisesta.

Maalämpöpumppu pumppaa maalämpöenergiaa maalämmön porakaivosta tai keruuputkistosta. Maalämpöporakaivo on kapea ja syvä kaivo, joka on porattu 100 – 200 metrin syvyyteen kallioperään. Keruuputkisto sen sijaan voidaan asentaa lähemmäs maanpintaa, mutta silloin se tarvitsee laajemman alueen. Näin toimitaan niissä tapauksissa, kun ei voida porata syvälle esimerkiksi pohjaveden takia. Keruupiiri voidaan asentaa myös vesistöön. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Koti | Jätä kommentti

Miten opiskelijat asuvat Suomen yliopistokaupungeissa?

Suomessa on yhdeksän yliopistokaupunkia: Helsinki, Turku, Tampere, Vaasa, Joensuu, Lappeenranta, Oulu, Jyväskylä ja Rovaniemi. Opiskelupaikkakunnan valinta on opiskelijalle tärkeä asia. Sen lisäksi, että opiskelijan täytyy vertailla eri yliopistojen ja korkeakoulujen koulutustarjontaa, hänen täytyy vertailla myös eri kaupunkien asuntoasioita.

Jokaisessa yliopistokaupungissa on tarjolla opiskelija-asuntoja, joita haetaan suoraan niitä välittäviltä säätiöiltä. Suuremmissa kaupungeissa toimii useita eri säätiöitä, joilta asuntoa voidaan hakea. Useat opiskelijat löytävät vuokra-asunnon myös yksityisiltä vuokranantajilta. Jos opiskelijalla on pieni pääoma valmiina tai vanhemmat haluavat avustaa asumisessa, niin oman asunnonkin ostaminen on kannattava vaihtoehto. Esimerkiksi myytävät asunnot Turussa, Tampereella tai Helsingissä ovat todella kannattavia hankintoja sijoitusmielessä. Ne säilyttävät varmasti arvonsa ja niiden arvo luultavimmin jopa nousee tulevaisuudessa.

Helsinki

Helsingissä hintaero opiskelija-asuntojen ja yksityisten vuokra-asuntojen välillä on kaikkein suurin. Tutkimusten mukaan opiskelija-asuntojen vuokrahinnat ovat noin 30 % pienemmät kuin yksityisiltä markkinoilta vuokrattujen asuntojen hinnat. Viime syksynä tilanne Helsingissä oli sellainen, että vain vajaa kolmannes halukkaista sai säätiöltä opiskelija-asunnon. Loput vuokrasivat asunnon jostain muualta. Helsingin opiskelija-asuntoja välittävää HOAS eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Opiskelu ja koulutus | Jätä kommentti

Painekytkinten hyödyntäminen erilaisissa prosesseissa

Painekytkin on binäärianturi, jonka toimintaperiaate on sellainen, että se antaa kosketintoiminnan aina kun anturin paine tai paine-ero saavuttaa ennalta asetetun rajan. Kun painekytkimiä on alettu hyödyntää erilaisissa tekniikoissa sekä teollisissa prosesseissa, ovat prosessit helpottuneet huomattavasti.

Erilaiset painekytkimet

Painekytkimiä voidaan valmistaa erilaisilla tekniikoilla ja markkinoilla on monien valmistajien tuotteita. Tarjolla on mekaanisia painekytkimiä sekä elektronisia painekytkimiä, rajoitinpainekytkimiä ja paine-erokytkimiä. Kannattaa perehtyä eri valmistajien valintaoppaisiin huolellisesti, niissä on selitetty tarkasti, että millaisiin tarpeisiin mikäkin painekytkin on tarkoitettu. Kun painekytkintä hankitaan, niin tiedossa on oltava seuraavat tekijät: mikä on prosessin suurin käyttöpaine, mikä on haluttu kytkentäpaine, suojausluokitus, koskettimien sähköinen kesto ja hystereesi.

Staattiset painekytkimet

Staattisissa painekytkimissä liikkeen, jota tarvitaan kosketinmekanismin ohjaamiseen, aiheuttaa joko kumi, metallipalje, mäntä, kalvomäntä tai boudronkaari.

Paljetyyppiset painekytkimet

Paljetyyppisissä painekytkimissä paine vaikuttaa metallipalkeeseen, joka puolestaan ohjaa mikrokytkintä. Jousi vastustaa liikettä, jonka kytkentäpiste on asetettu asetusruuvin tai säätömutterin avulla. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Tekniikka | Jätä kommentti

Sähkölasku selkokielellä

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta muodostuu kolmesta eri osatekijästä: sähköenergian hinnasta, sähkön siirtomaksusta sekä veroista. Sähköenergian tuottaja voidaan valita vapaasti aivan mistä päin Suomea tahansa, sähkön siirron hoitaa asuinpaikan oma sähköyhtiö ja verot maksetaan valtiolle. Yleensä kotitalouden sähkölaskusta noin 40 – 50 % on sähköenergian hintaa ja loput siirtomaksua ja veroja.

Sähkön hinnan kilpailuttaminen

Sähköenergian osuus sähkölaskusta on mahdollista kilpailuttaa. Kilpailutuksella pystyy vaikuttamaan käyttämänsä sähkön hintaan sekä sen alkuperään. Jos haluaa vaikkapa tukea luontoystävällistä sähköntuotantoa, niin voi valita sähköntuottajan, joka tuottaa suurimman osan sähköstään uusiutuvilla energialähteillä. Jokaisen sähköntuottajan on nimittäin ilmoitettava tuottamansa sähkön alkuperä. Sähkön hinnan voi kilpailuttaa niin usein kuin haluaa. Kannattaa huomioida kuitenkin, että jos on tehnyt määräaikaisen sähkösopimuksen, niin sähköyhtiötä ei voi kesken sopimuskauden vaihtaa.

Sähkö Suomessa

Suomessa käytettävä sähkö tuotetaan voimalaitoksissa Suomessa tai tuodaan Ruotsista, Norjasta, Venäjältä tai Virosta. Suomalaiset sähkön myyntiyhtiöt ostavat sähköä näiltä tuottajilta sähköpörssistä (Nord pool spot) tai solmimillaan omilla sopimuksilla tai sitten tuottavat sähköä itse asiakkailleen. Kuluttajat puolestaan ostavat sähköä sitten valitsemaltaan sähkön jälleenmyyjältä. Fingrid yhtiö vastaa Suomen valtakunnallisesta sähkönsiirtojärjestelmästä ja sen toiminnasta. Paikalliset sähköyhtiöt vastaavat oman alueensa jakeluverkosta ja sähkönsiirrosta alueensa asukkaille. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Koti | Jätä kommentti

Vuokrasopimusta säätelevät lait ja suositukset

Asunnon vuokrauksessa on kyse kahdenvälisestä sopimuksesta. Vuokralainen maksaa vuokranantajalle siitä, että saa käyttää hänen omistamaansa asuntoa. Kun sovitaan asunnon käyttöoikeudesta, niin sovitaan samalla, että paljonko korvausta on maksettava. Samalla sovitaan muista asunnon käyttöä rajoittavista ehdoista. Suurilta osin tämän kahdenvälisen sopimuksen saa solmia ihan vapaasti, mutta muutama siihen liittyvä asia on määrätty Suomen laissa. Niitä asioita joka ikisen vuokrasopimuksen on noudatettava, eikä niistä voi poiketa missään tilanteessa.

Asuinhuoneenvuokralaki

Suomessa pätee asuinhuoneenvuokralaki, joka sanelee vuokrasopimuksen perusrungon. Siinä kerrotaan mitä vuokrasuhteessa pitää tehdä ja saa tehdä ja toisaalta mikä on kiellettyä tehdä. Tämä laki on tehty Suomessa vuonna 1995, joten jotkut asiat ovat saattaneet hieman muuttua, minkä takia lakia tulkitaan nykyään hieman eri tavalla kuin ennen. Lain tulkinta on myös se asia, mistä suurin osa kiistoista johtuu.

Asuinhuoneenvuokralaki AHVL ottaa kantaa muun muassa seuraaviin asioihin: vuokrasopimuksen kesto ja muoto, vakuus, vuokran määräytyminen ja maksuajankohta, puolisoiden vastuu vuokrauksessa, asunnon hallintaan saaminen ja mahdollinen viivästyminen, huoneiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle, asunnon kunto, asunnon korjaus- tai muutostyöt, vuokranantajan oikeus päästä asuntoon, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus, vuokralaisen vastuu vahingosta ja vuokrasopimuksen irtisanomisaika. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Koti | Jätä kommentti

Eurojackpot ja Jackpot – Ison luokan lisävoittoja

Eurojackpot rantautuu SuomeenSuomalaiset pääsivät jännittämään uusia suuria potteja, kun kansainvälinen miljoonapeli Eurojackpot rantautui Suomeen muutama vuosi sitten. Tämän jälkeen peli tullut suosituksi rahapeliksi Suomessa. Eurojackpotin päävoitot voivat nousta jopa 90 miljoonan euron suuruisiksi, joten voidaan puhua suuren luokan poteista. Eurojackpot-voittoja arvotaan Suomessa joka perjantai-ilta. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Nettipelit | Jätä kommentti

Vaihtoautot – ostajan opas

Vaihtoautoa ostettaessa voi kiinnittää huomiota useaan asiaan, mutta mistä tietää mitkä ovat tärkeimpiä huomion kohteita laadukkaan vaihtoauton ostamiseksi? Tässä blogitekstissä listaamme muutamat yleiset huomiot, joita on hyvä tarkastaa vaihtoautoa valittaessa. Vaihtoautot ovat merkistä ja mallista riippuen hyvinkin erilaisia, mutta alla olevia vinkkejä voit hyödyntää auton kuin auton ostossa.

 • Kyseisen merkin ja mallin tyyppiviat – Ennen auton ostoa on hyvä tarkastella mieleisen automerkin ja automallin yleisimpiä vikoja. Näin voit varmistaa myyjältä, onko kyseiset viat ilmenneet jo ja onko ne korjattu, jos ei, niin voit hyvin hyödyntää tätä huomiota sovittaessa auton hinnasta.
 • Auton nykyinen markkinahinta – On hyvä tutkia mihin hintaan muissa portaaleissa tai autokaupoissa kyseistä merkkiä ja mallia myydään. Onko valitsemassasi autossa jotain erikoista joka vaikuttaa esimerkiksi korkeampaan hintaan? Entä onko joitain puutteita minkä vuoksi kyseisen vaihtoauton hinta on matalampi kuin muiden saman merkin ja mallin vaihtoautojen?
 • Auton moottorin kunto – Tarkasta aina moottorin kunto sillä vaihtoautot vaihtelevat paljonkin moottorin kunnon suhteen! Onko mahdollisia öljyvuotoja tai käykö moottori epätasaisesti? Ovatko moottorin jäähdytys ja hihnat kunnossa?
 • Alusta ja mahdolliset ruostevauriot – Vaihtoautot saattavat kärsiä ruostevaurioista, joten muista tarkastaa alusta! Pahat ruostevauriot voivat tulla kalliiksi varsinkin Suomen monimuotisissa sääolosuhteissa.
 • Katsastushistoria – Onko autossa leima voimassa? Entä mitä huomioita tai korjaustoimenpiteitä vaihtoautoon on tehty viimeaikoina katsastuksen läpäisemiseksi. Onko esimerkiksi päästöarvoihin jouduttu tekemään muutoksia, ja jos, niin kuinka pysyviä muutokset ovat?
 • Huoltohistoria – Moottorin tarkastuksen lisäksi on tärkeää tutkia auton huoltohistoriaa. Onko moottori huollettu ajallaan ja mitä mahdollisia huoltotoimenpiteitä autoon tulisi tehdä lähitulevaisuudessa. Selvitä kustannukset ja käytä myös tätä tietoa hyödyksesi auton hinnasta sovittaessa.

Luotettavat autokaupat antavat nämä tiedot vaihtoautoista, ja oletuksena voi pitää, että vaihtoautot ovat hyvin pidettyjä ja tarkasti huollettuja ennen myyntiä. On kutenkin hyvä tarkastaa auto myös itse ja näin myös ymmärtää mistä maksaa.

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Jätä kommentti

Kaikki sankarit eivät pukeudu viittaan: fyysistä työtä tekevät hahmot esittelyssä

Jos kuulet sanan ”supersankari” tai ”sankari”, mikä on ensimmäinen mielikuvasi? Lihaksikas mies trikoissa ja viitassa kuten Batman tai Teräsmies?

Näitä tämän tyyppisiä hahmoja riittää kyllä videopeleissä, sarjakuvissa, TV-ohjelmissa ja elokuvissa. Onneksi meillä on myös muita työväenluokan sankareita ja tunnettuja hahmoja jotka eivät varsinaisesti näytä supersankareilta. Tässä artikkelissa nostetaan muutama näistä hahmoista esiin.

Super Mario

Tällä kertaa ei ole kyse italialaisesta jalkapalloilijasta Mario Balotellista vaan siitä kaikkien rakastamasta putkimiehestä, alkuperäisestä Nintendolla seikkailevasta Super Mariosta.

super mario työvaatteissaan

Haalareihin sonnustautunut, ylipainoinen ja viiksekäs putkimies on kaukana siitä mielikuvasta mikä normaalisti liitetään sankareihin. Mario on kuitenkin työväen sankari vailla vertaa. Hän on jopa niin omistautunut ammatilleen, että käyttää samoja vaatteita työhön kuin prinsessan ja maailman pelastamiseen.

Super Mario on yksi kaikkein vanhimmista ja tunnetuimista videopelihahmoista. Itse asiassa Mario juhli joku aika sitten 30-vuotista taivalta.

Kippari-Kalle

Toinen kaikille tuttu duunarihahmo on Kippari-Kalle. Hän on tunnettu pikaisesta luonteesta, kipparin asusta, piipusta, kaposista hauiksista ja järkyttävän suurista käsistä.

kippari kalle vauhdissa

Vaikka Kippari-Kalle on monella tapaa hyvin stereotyyppinen hahmo on hänessä jotain hellyyttävää. Tämä pinaattia popsiva hahmo merimies pelastaa kerta toisensa jälkeen Olgan Brutuksen hoteista, vaikka ei Olga läheskään aina tuntunut olevaan moksiksikaan saamastaan huomiosta. Jotkut tykkäävät nähdä miesten tappelevan heidän huomiostaan.

Kippari-Kalle on myös vanha hahmo. Hän esiintyi ensimmäistä kertaa sarjakuvassa jo vuonna 1929. Hänestä tuli sarjakuvan päähahmo vasta myöhemmin ja silloin sarjis nimettiin hänen mukaansa. Mielenkiintoisena knoppina kerrottakoon, että Robin Williams on näytellyt Kippari-Kallea 80-luvulla.

Nikke Knatterton

Jos olet syntynyt 80-luvulla, niin tunnet varmasti Nikke Knattertonin. Tämä poliisietsivä on tunnettu nopeasta älystä, mielenkiintoisista vekottimista sekä ala-arvoisesta huumorintajusta.

nikke knatterton

Tämä sarja oli oikeastaan erittäin seksistinen ja kaksimielinen. Ainakin tälle kirjoittajalle tuli yllätyksenä kuinka paljon alapään juttuja tv-sarjassa olikaan aikoinaan. Yhteensä Niken seikkailuja on kuvattu vain 15-jakson verran.

Nikke on alunperin länsisaksalainen hahmo joka ilmestyi televisioihin 1978. Suomeen sarja kantautui vasta 1989, mutta se oli täysin dubattu. TV-sarja perustuu saksalaisen Manfred Schmidtin vuosina 1950-1959 julkaisemaan mustavalkoiseen sarjakuvaan.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa esiteltiin vain muutama työväenluokan sankari, mutta suuri osa yli 25-vuotiaista suomalaista on varmasti kuullut heistä kaikista. On myös todennäköistä, että jokaisella on jotain hyviä muistoja näihin hahmoihin liittyen.

Jokainen supersankari ei pidä yllään viittaa eikä trikoita. Muista se kun seuraavan kerran menet elokuviin katsomaan seuraavaa Marvel-pläjäystä.

Tallennettu kategorioihin Kulttuuri | Jätä kommentti

Mitä pitää mielessä ulkoistaessa IT-palveluita?

Suuret yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan kauemmin, mutta IT-palveluiden ulkoistus on nyt lisääntymään päin myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Syitä on monia, mutta ne yleisimmät löytyvät tästä listasta:

 • kiinteiden kustannusten laskeminen ja parempi kontrollointi
 • keskittyminen ydinosaamiseen
 • paremman tai laajemman osaamisen hyödyntäminen (pieni firma ei yleensä voi palkata kaikkien juttujen experttejä)
 • omien resurssien vapauttaminen muihin toimintoihin
 • oman osaamisen puute
 • vapauttaakseen käyttöpääomaa
 • riskien vähentäminen

Ok, hieno homma. Sen kun napsautat sormia ja ulkoistat IT-palvelut ja kaikki on ok. Tai sitten ei. Nimittäin kumppanin valinta on hyvin tärkeä päätös eikä sitä pitäisi tehdä hutikoiden.

Mitä kannattaa ulkoistaa?

Mutta ennen kun edes aletaan miettiä IT-kumppanin valintaa on syytä miettiä mitä kannattaa ulkoistaa. Täältä löytyy hyvä matriisi ja ajatuksia mitä ulkoistaa ja mitä ei:

ulkoistusmatriisi

Tuo nelikenttä kuvaa lyhyesti seuraavat 4 vaihtoehtoa:

 • muodosta strateginen suhde – nämä asiat ovat yritykselle tärkeitä strategisella tasolla, mutta ne eivät juurikaan vie päivittäisiä operaatioita eteenpäin. Esimerkkinä tälläisistä toiminnoista mainittakoon mainonta.
 • pidä sisällä – nämä ovat tärkeitä sekä strategisesti että myös operatiivisella tasolla. Koska kyseessä on yrityksen ydinkyvykkyydet, ei niitä todellakaan kannata lähteä ulkoistamaan.
 • eliminoi – jotkut toiminnot ovat turhia, mutta niitä ylläpidetään joko tottumuksesta tai jostain muusta syystä. Tälläiset toiminnot kannattaisi kuitenkin suosiolla ajaa alas, sillä ne eivät ole tärkeitä yrityksen strategialle eikä päivittäiselle toiminnalle.
 • ulkoista – strategisesti merkityksettömät mutta päivittäiselle operaatiolle tärkeät toiminnot ovat parhaita ulkoistuksen kohteita. Tähän ryhmään voi kuulua esim IT-palvelut, siivouspalvelut tai henkilökunnan muonitus.

Tuo yksinkertainen matriisi auttaa yrittäjää ja yritysjohtoa löytämään toiminnoista ne parhaat kandidaatit ulkoistukselle ja kumppanuuksien solmimiselle.

IT-ulkoistuskumppanin valinta

Ulkoistuskumppanin valinnasta voisi kirjoittaa kirjan tai 100, joten pysytään tässä artikkelissa hieman yleisemmällä tasolla. Kumppanin valinta on kuitenkin äärimmäisen tärkeä asia eikä sitä päätöstä kannata tehdä hätäillen.

Ensinnäkin, kannattaa kurkata potentiaalisen kumppanin mekon alle mikäli mahdollista. Siis niin kuin noin kuvainnollisesti, ei kirjaimellisesti. Kumppaniyrityksestä kannattaa selvittää etenkin heidän toimintapojaan ja miettiä sopiiko ne oman yrityksesi ja henkilöstösi toimintatapoihin. Tässä auttaa jos pystyt juttelemaan joidenkin heidän nykyisten asiakkaiden kanssa Muita asioita joita kannattaa selvittää on esimerkiksi onnistumisprosentti, eli kuinka monta projektia 10:stä onnistuu.

Toisena pointtina mainittakoon hinta. Ei, valitun yrityksen ei tarvitse eikä välttämättä kannatakaan olla se halvin vaihtoehto. Tärkein asia on se kumppanuus ja yhteensopivuus. Jos valitset pelkästään hinnan perusteella niin on vaarana, että yhteistyö yrityksen kanssa tulee olemaan vaikeaa esimerkiksi yrityskulttuurierojen tai kommunikaatiotyylien vuoksi, puhumattakaan mahdollisista kulttuurieroista tai aikavyödyke-eroista.

Kumppanin valinnassa kannattaa myös pitää avoin mieli. Voi hyvinkin olla, että se paras kumppani ei löydy siltä omalta maantieteelliseltä alueelta vaan jostain muualta. Sama pätee myös kumppaniyrityksen kokoon – joskus se paras ratkaisu on luottaa itseään (huomattavasti) pienempään yritykseen.

Onnea ulkoistukseen.

Tallennettu kategorioihin Palvelut, Työ ja yritykset | Jätä kommentti